Dla wielu osób konfekcja osłonowa oraz konfekcja robocza to to samo. Niestety wymienne użycie tychże dwóch pojęć jest pomyłką. Przepisy BHP zamieszczone w Kodeksie Pracy, wyraźnie definiują jakie zachodzą różnice pomiędzy tymi pojęciami.

Konfekcja ochronna a konfekcja robocza – różnice

Dla większości osób konfekcja osłonowa i konfekcja robocza to to samo. Niestety wymienne użycie tychże dwóch pojęć jest omyłką. Przepisy BHP zamieszczone w Kodeksie Pracy, przejrzyście definiują jakie występują różnice pomiędzy owymi pojęciami.

Odzież robocza stosowana bywa do zastąpienia odzienia zatrudnionego. Odzienia robocze przeznaczone są do realizowania prac, przy jakich pracownik silnie brudzi się substancjami niegroźnymi dla zdrowia. W zależności od przeprowadzanej pracy na roboczą odzież mogą się składać poszczególne części konfekcji takie jak przykładowo rękawice, obuwie, albo cały zestaw odzień. Do konfekcji roboczej zaliczamy też odzienia jednorazowe. Co więcej robocze ubrania nierzadko określają również fach realizowany przez robotnika.
pościel idealna dla dziecka

Autor: Quinn Dombrowski
Źródło: http://www.flickr.com
odzież

Autor: Arek Olek
Źródło: http://www.flickr.com
Odzież zabezpieczająca wg rozporządzeń BHP, bywa środkiem indywidualnej ochrony. Służy na ogół do zakrycia konfekcji osobistej czy też całkiem ją substytuuje. W przeciwieństwie do garderoby roboczej, która przede wszystkim ochrania robotnika przed poplamieniem, odzież zabezpieczająca ochrania robotnika przed zagrożeniem dla zdrowia. Pośród zagrożeń owych rozróżniamy między innymi zagrożenia mechaniczne, biologiczne a także czynniki atmosferyczne. Nadzwyczaj ważne jest, ażeby odzież zabezpieczająca miała stosowne zaświadczenia potwierdzajcie spełnienie standardów odpowiadających zagrożeniom, z jakimi zatrudniony będzie mieć do czynienia.

W przypadku takiej konfekcji certyfikat będzie zawsze obowiązkowy. Pracodawca zobowiązany jest zapewnić zatrudnionemu bezpłatną odzież oraz obuwie robocze spełniające odpowiednie wymagania, które zostały scharakteryzowane w Polskich Normach.